Om SVMF

Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, bildades 1972. Den 7 mars 2019 ändrades namnet till Skandinaviska Vägmärkesföreningen.

Föreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen.

Företagsmedlem är ett företag i branschen med en av företaget nominerad representant.

Personlig medlem är anställd i medlemsföretag, hos myndigheter eller institutioner som genom sin verksamhet kan förväntas gagna föreningens ändamål. Även intresserade personer utanför branschen kan vara personliga medlemmar.

  

Föreningen har som mål att verka för den teknisk-ekonomiska utvecklingen av vägmarkeringar och att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen bl a genom

  • att företräda dem inför statliga, kommunala och andra myndigheter samt sammanslutningar inom närings- och samhällslivet,
  • att genom forskning och annat utvecklingsarbete främja utvecklingen av vägmarkeringar,
  • att i övrigt genom affärsverksamhet och annan ekonomisk verksamhet främja och skapa underlag för föreningens verksamhet.

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen har sitt säte i Kristianstad och kansli i Vänersborg.

 

 

Ordförande är

Toni Ogemark

 

togemark@gevekomarkings.com

 | 

+46 727 255 935

 

 

Befattningar i Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen för 2019
  2019  
Ordförande Toni Ogemark  
Vice ordförande Magnus Fredriksson  
Sekreterare Magnus Wallgren  
Ledamöter Jesper Wraae-Bess Dansk avdelningsledare
  Morten Andersen Norsk avdelningsledare
  Magnus Karlsson Svensk avdelningsledare
  Vakant Juridisk sakkunnig
Suppleanter Michael Pihl Dansk representant
  Kjell Bohnhorst Norsk representant
  Peter Nilsson Svensk representant
     
Adjungerad: kassör Cecilia Johansson  
Adjungerad: kansli Göran Nilsson  
Revisor Jörgen Svensson  
Revisor Erik Jansson  
Revisor suppleant  Anders Wahlqvist  

 

SVMF